ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ и ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОД.
НА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ съгл.
Заповед № 1096 / 28.08. 2017г. на директора на НПМГ
Заповед № 1097 / 28.08. 2017г. на директора на НПМГ

Клас Предмет Дата и час
VIIIб Немски език – поправителен 14.09.2017, 9:30 /13.00
VIIIб Немски език– поправителен
Математика – поправителен
14.09.2017, 9:30 /13.00
12.09.2017, 9:30
VIIIв Математика – поправителен 12.09.2017, 9:30
VIIIи Математика – поправителен
Информатика – поправителен
Английски език – поправителен
12.09.2017, 9:30
14.09.2017, 9:30 / 13.00
13.09.2017, 9:30 / 13.00
VIIIи Математика – поправителен 12.09.2017, 9:30
IXe Математика – поправителен 12.09.2017, 9:30
Xa Математика – поправителен 13.09.2017, 9:30
Xи Български език и литература – поправителен 13.09.2017, 9:30
XIв Български език и литература – поправителен 13.09.2017, 9:30
XIд Български език и литература – поправителен 13.09.2017, 9:30
XIе Химия и ООС – поправителен 13.09.2017, 9:30
IXб Немски език – приравнителен 14.09.2017, 9:30
Хе

 

Физика и астрономия – Х клас – самост. форма

Химия и ООС – Х клас – самост. форма

Информатика – Х клас – самост. форма

11.09.2107, 9:30

12.09.2107, 9:30

14.09.2107, 9:30 / 13.00

ХIг

 

Български език и литература – самост. форма

Философия – самост.форма

13.09.2017, 9:30

13.09.2017, 9:30

 

 

Септемврийска изпитна сесия (1.09 – 14.09.2017г.)