Свободните места в старшите класове на НПМГ можете да намерите тук.

Свободни места в 8-ми клас няма!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В НПМГ (IX – XII КЛАС)
– СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ – ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

ДАТА ЧАС МЯСТО ПРЕДМЕТ / КЛАС
11.09.2017 г. (понеделник) 09.30 часа 20 кабинет Биология – ЗИП/ПП – IX клас
География – ЗИП/непрофилирана – IX клас
14.30 часа 20 кабинет Биология – ЗИП/ПП – X клас
География – ЗИП/ПП – X клас
12.09.2017 г. (вторник) 09.30 часа 20 кабинет Химия – ЗИП/непрофилирана –IX клас
Математика – ЗИП/ПП – IX клас
13.09.2017 г. (сряда) 09.30 часа 20 кабинет Химия – ЗИП/ПП – X клас
Математика – ЗИП/ПП – X клас
13.09.2017 г. (сряда) 14:30 часа 20 кабинет Химия – ЗИП/ПП – XI клас
14.09.2017 г. (четвъртък) 09.30 часа 20 кабинет Биология – ЗИП/ПП – XI клас
География – ЗИП/ПП – XI клас
Немски език (първи чужд) – ЗП/ПП – писмен VIII клас
12.30 часа 20 кабинет Немски език (първи чужд) – ЗП/ПП – устен – VIII клас

Забележка: Изпитът по немски език е писмен и устен, като и двата изпита се провеждат в един ден.

Свободни места в класове за уч. 2017/2018 г. и график за приравнителни изпити