През първия учебен срок на учебната 2017-2018 г. първа смяна ще учат:
8а (математика с английски език), 8б (математика с немски език), 8в (физика), 8и (информатика) класове и целите випуски на 9ти и 11ти клас.

Втора смяна ще учат:
8г (химия), 8д (биология с английски език), 8е (биология с английски език), 8ж (география), 8з (химия, физика и биология с немски език) класове и целите випуски на 10ти и 12ти клас.

През втория срок класовете ще учат в противоположната смяна на тази, в която са учили първия срок.

Учебни смени за 2017-2018 г.