ДОБРЕ ДОШЛИ на тържественото откриване на учебната 2017 / 2018 година, което ще се състои в двора на Гимназията на 15.09. 2017г. / петък / от 10.00 часа.

ИНФОРМАЦИЯ
за класните ръководители на новоприетите учениците в VIII клас

VIII”А” матемематика с АЕ Георги Симидчиев (Математика)
VIII”Б” математика с НЕ Мария Маджарова (Немски език)
VIII”В” физика с АЕ Деница Кожухарова (Английски език)
VIII”Г” химия и биология с АЕ Михаела Манчева (Английски език)
VIII”Д” биология и химия с АЕ Вероника Петрова (БЕЛ)
VIII”Е” биология и химия, матем с АЕ Цветанка Стефанова (ФВС)
VIII”Ж”география и ик-ка с АЕ Димо Падалски (География и икономика)
VIII”З” химия и физика, биология с НЕ Наско Стаменов (Химия и ООС)
VIII”И” информатика и ИТ с АЕ Галина Григорова (Испански език)

Учениците трябва да бъдат в двора на училището най-късно 9:45 часа.
ИНФОРМАЦИЯ
Списък на учебниците за VIII клас за учебната 2017-2018 година, одобрени по процедура на МОН и съгласувани с Обществения съвет на НПМГ на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 / 08.09.2017г.

Списък на учебниците за VIII клас за учебната 2017-2018 година
Забележка:
Нанесена корекция на 12.09.2017г. 11:34ч!

Учебник по: ”А” ”Б” ”В” ”Г” ”Д” ”Е” ”Ж” ”З” ”И”
Български език Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Литература Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по български език и литература в началото на учебната година
Английски език Препоръчителни учебници: 1. Focus – logman
2. Solutions
3. Legacy
4. Insight
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по английски език в началото на учебната година
Немски език Exaht fur dich Klett Exaht fur dich Klett
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по немски в началото на учебната година
Математика Издателство: АНУБИС
Информатика Издателство: ПРОСВЕТА Издателство:
ПРОСВЕ-ТА
Информационни технологии Издателство: АНУБИС Издателство: АНУБИС
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по информатика и информационни технологии в началото на учебната година
История и цивилизация Издателство: ПРОСВЕТА
География и икономика Издателство: ПРОСВЕТА
Философия – учебник и работни листове Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Биология и ЗО Издателство: АНУБИС Издателство: БУЛВЕСТ 2000 Издателство: АНУБИС
Физика и астрономия Издателство: БУЛВЕСТ 2000
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по физика и астонрономия в началото на учебната година
Химия и ООС Издателство: ПРОСВЕТА (авт.: Л. Кирилова и кол.) Издателство: ПЕДАГОГ 6 Издателство: ПРОСВЕТА (авт.: Л. Кирилова и кол.)
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по химия и ООС в началото на учебната година
Забележка: Училището предлага организирано закупуване на учебниците по Изобразително изкуство и Музика в началото на учебната година

Учебниците и пособията за учениците от 9- 12 клас ще им бъдат съобщени при започване на учебните занятия на 18.09. 2017г / понеделник/ , след консултация с всеки учител по отделните предмети. МОЛЯ, не бързайте да закупувате учебници и помагала!

Мили ученици, родители и приятели на НПМГ! Отново е 15-ти септември…