Ученици, колеги, родители!

Програмата за първия учебен срок на уч. 2017/2018 г. можете да видите [тук] (Обучение – Дневна форма – Седмично разписание).

Графикът на учебното време може да видите [тук] (Обучение – Дневна форма – График учебно време).

Седмично разписание за първия срок на 2017/2018 учебна година