Скъпи ученици, уважаеми родители!

Ръководството и учителският екип на НПМГ ви уведомяват за провеждането на организационните (първи за уч. 2017/2018г.) родителски срещи по график и кабинети, за които информация ще получите на място в деня на срещите:

05.10.2017г. (четвъртък) – за родителите на учениците от X, XI и XII класове

10.10.2017г. (вторник) – за родителите на учениците от VIII и IX класове

Тема на родителската среща ще бъде запознаването ви с Правилника за дейността на училището [тук] и с Етичния кодекс на училищната общност [тук].

Ще имате възможността да се запознаете с Училищното настоятелство и идеите му за подпомагане на учебно-възпитателния процес в НПМГ.

Удоволствие за екипа от преподаватели и ръководството на НПМГ ще бъде личната среща с вас.

Заповядайте и предварително благодарим за отделеното време

Родителски срещи