УЧЕНИЦИ, 

ВАЖНО за ВАС!!!

График за оформяне на годишна  оценка на ученици в дневна форма на обучение на учебната 2017 – 2018 година

трета поправителна сесия (за уч. 2016/17г.)

приравнителни изпити за оформяне на годишна  оценка

приравнителни изпити за смяна на втори ЧЕ

Учебен предмет, по който ще се полага изпит дата/ час / място (каб. в НПМГ)
Български език и лит-ра                         11 клас

 

Математика                                            8, 9 клас

10 клас

11 клас

 

География и икономика                          9 клас

10 клас

11 клас

 

 

Биология и здр. образование                   9 клас

Химия и ООС                                            9 клас

 

Немски език ( първи чужд)-п.     8 клас

Немски език ( първи чужд)-уст

 

Немски език ( първи чужд)-п.     9 клас

Немски език ( първи чужд)-уст

 

 

03.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

 

03.10.17г/ 14.30ч./каб. 22

04.10.17г/ 14.30ч./каб. 22

05.10.17г/ 14.30ч./каб. 22

 

03.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

04.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

05.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

 

 

05.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

06.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

 

03.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

03.10.17г/ 13.00ч./каб.22

 

04.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

04.10.17г/ 13.00ч./каб.22

 

Немски език ( втори чужд)-п.

Немски език ( втори чужд)-уст

Руски език ( втори чужд)-п.

Руски език ( втори чужд)-уст

Испански език ( втори чужд)-п.

Испански език ( втори чужд)-уст.

03.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

03.10.17г/ 13.00ч./каб.22

04.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

04.10.17г/ 13.00ч./каб.22

04.10.17г/ 9.30ч./каб. 22

04.10.17г/ 13.00ч./каб.22

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Свободно място (1) в 8 клас, профил – “Математически”, паралелка – “Математика и физика” с интензивно изучаване на АЕ.

Директор

Даниела Шошова

Трета поправителна сесия, приравнителни изпити за оформяне на годишна оценка и смяна на втори ЧЕ