ГИС ДЕН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – Образователна инициатива „Космическо училище“

Национална природо-математическа гимназия „акад. Любомир Чакалов“
30 ноември 2017 г.

Уважаеми участници,

Заповядайте на първият „ГИС ден за образование“, по повод международния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 15 ноември 2017 г. и 50-годишнината на Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) „акад. Любомир Чакалов“. Събитието е организирано по линия на образователна инициатива „Космическо училище“, съвместна инициатива на Институт за космически изследвания и технологии – БАН (ИКИТ-БАН), SCGIS Chapter Bulgaria и Българско астронавтическо дружество (БАД) в партньорство с ЕСРИ България, ESRI Education Team, НПМГ, EARSeL, DigitalGlobe Foundation, Copernicus Academy, Canadian Space School. Домакин на първият ГИС ден за образование е Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, честваща 50 години от създаването си.

ПРОГРАМА
13:30 – 14:10 Лекционна част за ученици от средните училища

  • Видео презентация от д-р Джоузеф Керски (Joseph Kerski), мениджър в образователния отдел на ESRI, САЩ с поздрав към българските ученици посветен на географията и географските информационни системи (7 мин.)
  • Образователните ресурси на ESRI – Миглена Кузманова, ЕСРИ България (30 мин.)

14:20 – 16:10 Кръгла маса – презентации и дискусии за ученици-делегати, учители, образователни експерти, учени и специалисти в областта на геоматиката

  • Представяне на образователна инициатива „Космическо училище“ – гл. ас. д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, SCGIS Chapter Bulgaria, БАД (10 мин.)
  • Ролята и приложението на ГИС и дистанционните изследвания в учебните дисциплини и предмети в средното образование в България – доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, SCGIS Chapter Bulgaria, БАД (10 мин.)
  • Европейска асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания (EARSeL): кратко представяне и образователни дейности – доц. д-р Ваня Стаменова, национален представител в EARSeL за България (5 мин.)
  • DigitalGlobe Foundation: кратко представяне – Девон Либи (Devon Libby), мениджър в DigitalGlobe Foundation (10 мин.)
  • Как ESRI подкрепя средното образование – Миглена Кузманова, ЕСРИ България (10 мин.)
  • Дискусия (60 мин.)
ГИС ден за образование