На 27.11.17г в НПМГ сред учениците ще бъде проведена анкета относно знанията им за ХИВ СПИН, по случай световния ден – 1 декември- за информираността за ХИВ СПИН.
Ученици обучават ученици по първа долекарска помощ, за да може нашите деветокласници да се представят достойно на състезание по ПДП!

Интересни събития по идея на доброволците от НПМГ на Българският Младежки Червен Кръст