График за оформяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017 – 2018 година – януарска (януари –февруари) сесия съгласно заповед № 248 / 11.12.2017г. на директора на НПМГ.

Английски език (втори чужд) 03.01.18г/ 13.30ч./каб. 14
Биология и здр. образ. 04.01.18г/ 09.00ч./каб. 14
Физическо възпитание и спорт 04.01.18г. / Физкултурен салон
Философия 05.02.18г/ 13.30ч../каб. 14
Физика и астрономия 05.02.18г/ 09.00ч./каб. 14
Химия и опазване на ок. среда 06.02.18г. 09.00ч./каб. 14
География и икономика 06.02.18г/ 09.00ч./каб. 14
История и цивилизация 06.02.18г. 13.30ч../каб. 14
График за оформяне на годишни оценки – самостоятелна форма на обучение