АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2011/2012 Николай Николаев Коцев от 9б клас участва в олимпиадата по английски език и достига до национален кръг, където постига 11 резултат (13 място) с 89,5 точки. (преподавател: Деница Кожухарова) 2012/2013 Иван Руменов Табашки от 8в участва в олимпиадата по…

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна и в дневна форма на обучение през допълнителна поправителна сесия

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна и в дневна форма на обучение през допълнителна поправителна сесия

График за провеждане на приравнителни изпити за промяна на втори чужд език през септемврийската сесия на ученици от X и XI клас.

График за провеждане на приравнителни изпити за промяна на втори чужд език през септемврийската сесия на ученици от X и XI клас.

Във връзка с настаняването на общежитие

Във връзка с настаняването на общежитие. До 15.09.18г. трябва да бъде преведена сумата от 200 лв. по сметка: СУ “Ген. Владимир Стойчев“ Адрес: София, бул.“Асен Йорданов“№ 2 МОЛ: Васил Вутев-директор ИН: 000673114 Банка: Уникредит Булбанк IBAN: BG 53 UNCR 96603110641510…