Във връзка с подготовката за приключване на първия срок на уч. 2017/ 2018год. и отбелязването на 50- годишнината от създаването на НПМГ на:
10.01.2018г. от 19.00 ч ще се проведе родителска среща за всички паралелки от VIII и IX клас в кабинети, които ще бъдат обявени на видно място в НПМГ в деня на родителската среща
11.01.2018г.
от 19.00 до 19.20 ч. родители/ настойници на учениците от X, XI и XII клас – среща с класния ръководител на съответната паралелка
от19.20 до 20.45- среща с учителите, преподаващи в тези паралелки по метода на индивидуалните срещи/ консултации в кабинетите на отделните преподаватели, които ще бъдат обявени на видно място в НПМГ в деня на родителската среща.

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ! РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ- 10/ сряда/ и 11/ четвъртък/ януари 2018 год.