Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед № РД 09-129/26.01.2018 г. на министъра на образованието и науката се определят за неучебни дните от 29.01 2018г. до 02.02.2018г. вкл. за всички столични училища.
Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Следете за новини на сайта на Гимназията…

За вас, ученици и родители!