Съгласно заповед № 492 / 05.02.2018г. на директора на НПМГ се определя следния график за провеждане на изпити за оформяне на срочна оценка – I срок на уч. 2017/18г. както следва:

За VIII клас:
Предмет Дата Час
Физика и астрономия 15.02.2018 13:30
За X клас:
Предмет Дата Час
Английски език 12.02.2018 13:30
За XI клас:
Предмет Дата Час
Английски език 12.02.2018 09:00
Биология и здравно образование 20.02.2018 09:00
География и икономика 12.02.2018 09:00
История и цивилизации 19.02.2018 09:00
Математика 14.02.2018 09:00
Физика и астрономия 15.02.2018 09:00
Физическо възпитание и спорт 13.02.2018 09:00
За XII клас:
Предмет Дата Час
Английски език 12.02.2018 13:30
Български език и литература 13.02.2018 13:30
Информатика (теория) 15.02.2018 13:30
Информатика (практика) 19.02.2018 13:30
Математика 14.02.2018 13:30
Немски език 20.02.2018 13:30
Изпити за оформяне на срочна оценка – I срок на уч. 2017/18г.