Поради влошени атмосферни условия съгл. Заповед № 551 / 28.02.2018г. на директора на НПМГ учебните часове за 1.03./ четвъртък/ и 02. 03. 2018г./ петък/ ще бъдат както следва :
Първа смяна: Начало на учебния ден 8.30ч. с продължителност 30 минути ;край на първа смяна 13.05ч.
Втора смяна: Начало на втора смяна 13.30ч. с продължителност 30 минути;край на втора смяна18.05ч.

На вниманието на ученици и родители!!!