На вниманието на родители/настойници и учители!
9 май 2018г. от 19.00ч. – за родители/ настойници на учениците от VIII Г, Д, Е, Ж, З; X и XII клас
10 май 18г. от 19.00ч. – за родители/ настойници на учениците от VIII А, Б, В, И; IX и XI клас
Дневен ред: 1. Готовност за приключване на уч. 2017/18 год.- среща с учителите
2. Юбилейно честване на 50-годишнината на НПМГ- събития и инициативи
3. Организационни въпроси – среща с класния ръководител

Родителски срещи !