На вниманието на зрелостниците, подали заявления за промяна на оценка според Наредба 11/ 01.09.2016г. и Протокол от заседание на Училищната зрелостна комисия за уч. 2017/ 2018г.!
Дата и час / Учебен предмет
15.05.2018г. 14.00ч. ФВС за 9 клас;
16.05.2018г. 09.00ч. Математиказа 9 клас; АЕ за 9 клас; Физика и астрономия за 10 клас
16.05.2018г. 14..00ч. Психология и логика 9 клас; Философия и логика за 11 клас; Биология и ЗО за 11клас
На вниманието на учениците, които ще полагат приравнителни изпити:
Дата и час / Учебен предмет
15.05.2018г. 14.00ч. НЕ за 8 клас ( първи срок)
16.05.2018г. 14.00ч. Химия и ООС за 8 клас( първи срок)
17.05.18г. 09.00ч. Философия за 8 клас ( първи срок)

График на изпити за промяна на оценка за учениците от XII клас и приравнителни изпити