Служебните бележки за допускане на зрелостниците випуск 2018г. до ДЗИ –„ДОПУСНАТ“ ще се раздават на 18.05.2018г. ( петък) в залата за танци в НПМГ при следния график:
10.30ч. XII А, Б, В, Ж, И
11.30ч. XII Г, Д, Е, З

На вниманието на зрелостниците випуск 2018г.