Ръководството пожелава успех на ДЗИ( матурите) на всички зрелостници и напомня – сл. бележка ” ДОПУСНАТ” и документ за самоличност, 30 мин преди началото на изпита. Ползотворна работа на всички учители в ролята на квестори/ консултанти/ оценители/ технически лица в и от НПМГ.

Успех на ДЗИ, скъпи зрелостници на НПМГ!