Съгл. Заповед № 908/ 12.03.2018г. на директора на НПМГ са създадени следните ред и условия за запознаване на учениците от седми клас през учебната 2017/ 2018г. в присъствие на техните законови родители/ настойници с писмените работи на учениците, явили се на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки /физика, химия, и биология/ и география за учебната 2017/2018 година, което се проведе на 09.06.2018г. както следва:

Модул „ Талантлив биолог“ – 13.06.2018г.  в НПМГ, каб. 20  – от 16.30ч. – 18.00ч

Модул „ Талантлив химик“ –  13.06.2018г.  в НПМГ, каб. 41  – от 16.30ч. – 18.00ч.

Модул „ Талантлив физик“ –  13.06.2018г.  в НПМГ, каб. 31  – от 16.30ч. – 18.00ч.

Модул „ Талантлив географ“- 13.06.2018г.  в НПМГ, каб. 38  – от 16.30ч. – 18.00ч.

Учениците и техните родители/ настойници ще бъдат консултирани по въпроси, свързани с писмените работи от член на Националната комисия, учител в НПМГ- специалист в своята област на природните науки и география.

 

На вниманието на учениците и техните родители, явили се на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки /физика, химия, и биология/ и география за учебната 2017/2018 година във връзка с възможността да се запознаят с писмените си работи