ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

1. Във връзка с тържественото закриване на учебната 2017/2018 година – връчване на медали на отличниците от деветите класове и награди на изявени ученици с призови места на олимпиадите през учебната 2017/2018 година, на 29.06.2018 г., петък, учебните занятия за първа и втора смяна ще бъдат по 20 минути със следния график:

Часове Първа смяна Втора смяна
1. Час 7:30 – 7:50 10:30 – 10:50
2. Час 7:55 – 8:15 10:55 – 11:15
3. Час 8:20 – 8:40 11:20 – 11:40
4. Час 8:45 – 9:05 11:45 – 12:05
5. Час 9:10 – 9:30 12:10 – 12:30
6. Час 9:35 – 9:55 12:35 – 12:55
7. Час 10:00 – 10:20 13:00 – 13:20

2. Тържеството по случай закриването на учебната година започва в 13:30 часа и ще се проведе в двора на гимназията. При лошо време – в залата за танци!

3. Свидетелствата за основно образование на учениците от IX клас ще се раздават в 22 кабинет срещу подпис в регистрационната книга при следния график:
следния график:

IXА 10:30 – 10:45
IXБ 10:45 – 11:00
IXВ 11:00 – 11:15
IXГ 11:15 – 11:30
IXД 11:30 – 11:45
IXЕ 11:45 – 12:00
IXЖ 12:00 – 12:15
IXЗ 12:15 – 12:30
IXИ 12:30 – 12:45

От ръководството

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ