График на изпитите за оформяне на срочна/годишна оценка, съгласно заповед № 959/28.06.2018 г. на директора на НПМГ.

Клас Предмет Дата Час
български език и литература 10.07. 9:00
български език и литература 10.07. 10:00
английски език 12.07. 9:00
ХЖ български език и литература 10.07. 9:00
ХЗ български език и литература 10.07. 10:00
ХЗ етика и право 11.07. 9:00
XIБ география и икономика 12.07. 14:00
XIГ английски език 12.07. 9:00
ХIИ география и икономика 12.07. 14:00
ХIИ география и икономика 12.07. 14:00
ХIИ география и икономика 12.07. 14:00
ХIИ география и икономика 12.07. 14:00
ХIИ география и икономика 12.07. 14:00
ХIИ български език и литература 10.07. 9:00
ХIИ информационни технологии 11.07. 9:00

График на поправителите изпити – юлска сесия съгласно заповед № 960/28.06.2018 г. на директора на НПМГ.

клас предмет дата час
VIIIГ химия и ООС 10.07. 14:00
VIIIГ география и икономика 12.07. 14:00
IXA математика 09.07. 9:00
IXЖ математика 09.07. 9:00
химия и ООС 10.07. 14:00
немски език 12.07. 9:00
математика 09.07. 9:00
биология и ЗО 13.07. 9:00
физика и астрономия 09.07. 14:00
химия и ООС 10.07. 14:00
XE химия и ООС 10.07. 14:00
ХЖ химия и ООС 10.07. 14:00
ХЗ физика и астрономия 09.07. 14:00
XIГ математика 09.07. 9:00
XIГ математика 09.07. 9:00
XIЗ биология и ЗО 13.07. 9:00
ХIИ български език и литература 10.07. 9:00
Важно съобщение: График за изпитите за оформяне на срочна/годишна оценка и за поправителни изпити на ученици от VIII до XII клас през сесия юли