Във връзка с настаняването на общежитие

Във връзка с настаняването на общежитие. До 15.09.18г. трябва да бъде преведена сумата от 200 лв. по сметка: СУ “Ген. Владимир Стойчев“ Адрес: София, бул.“Асен Йорданов“№ 2 МОЛ: Васил Вутев-директор ИН: 000673114 Банка: Уникредит Булбанк IBAN: BG 53 UNCR 96603110641510…

График за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки за завършване на клас на ученици в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите за определяне на годишни оценки за завършване на клас на ученици в самостоятелна форма на обучение