Във връзка с настаняването на общежитие.

До 15.09.18г. трябва да бъде преведена сумата от 200 лв. по сметка:

СУ “Ген. Владимир Стойчев“
Адрес: София, бул.“Асен Йорданов“№ 2
МОЛ: Васил Вутев-директор
ИН: 000673114
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG 53 UNCR 96603110641510

Настаняването на учениците ще се извърши на 15-16.09.2018г.

Във връзка с настаняването на общежитие