Уважаеми ученици,

През учебната 2018/2019 година учебните смени за випуските са, както следва:

I срок:
Първа смяна – от 7:30 до 13:20 часа:
VIIIА, VIIIБ, VIIIВ, VIIIИ, IXА, IXБ, IXВ, IXГ, IXД, IXЕ, IXЖ, IXЗ, IXИ, XIА, XIБ, XIВ, XIГ, XIД, XIЕ, XIЖ, XIЗ, XIИ

Втора смяна – от 13:30 до 19:20 часа:
VIIIГ, VIIIД, VIIIЕ, VIIIЖ, VIIIЗ, ХА, ХБ, ХВ, ХГ, ХД, ХЕ, ХЖ, ХЗ, ХИ, XIА, XIIБ, XIIВ, XIIГ, XIIД, XIIЕ, XIIЖ, XIIЗ, XIIИ.

II срок:
Първа смяна – от 7:30 до 13:20 часа:
VIIIГ, VIIIД, VIIIЕ, VIIIЖ, VIIIЗ, ХА, ХБ, ХВ, ХГ, ХД, ХЕ, ХЖ, ХЗ, ХИ, XIIА, XIIБ, XIIВ, XIIГ, XIIД, XIIЕ, XIIЖ, XIIЗ, XIIИ.

Втора смяна – от 13:30 до 19:20 часа:
VIIIА, VIIIБ, VIIIВ, VIIIИ, IXА, IXБ, IXВ, IXГ, IXД, IXЕ, IXЖ, IXЗ, IXИ, XIА, XIБ, XIВ, XIГ, XIД, XIЕ, XIЖ, XIЗ, XIИ

ИВАЙЛО УШАГЕЛОВ
Директор на НПМГ„Акад. Л. Чакалов”

Смени през учебната 2018/2019 година