График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна и в дневна форма на обучение през допълнителна поправителна сесия

График за провеждане на поправителни изпити за ученици в самостоятелна и в дневна форма на обучение през допълнителна поправителна сесия

Откриване на учебната година

Тържественото откриване на новата учебна година в НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ ще се проведе на 17.09.2018 г. от 10 часа. Учениците трябва да са строени в двора на училището в 9:45 часа. От ръководството