Информация за графика на приравнителните изпити може да видите тук [….]

График за провеждане на приравнителните изпити на ново постъпилите ученици за учебната 2018 – 2019 г.