2016

XXIII Международна олимпида по философия, Гент (Белгия)

Honorable mention (почетен лауреат) Емил Христов Коцев, 12 г клас, (преподавател Красимира Атанасова-Иванова)

 

ХХVIII Национална олимпиада по философия, гр. Перник

Първо място в отборното класиране!

Второ място, сребърен медал и лауреат – Виолин Радев Радев 12 д клас, (преподавател Красимира Атанасова-Иванова)

Шесто място и лауреат – Константин Красимиров Туманов, 12 з клас,     (преподавател Красимира Атанасова-Иванова)

лауреати – Емил Христов Коцев 12 г клас; Любомира Георгиева Иванова, 12 д клас; Павел Александров Перпелиев, 12 г клас, (преподавател Красимира Атанасова-Иванова);

участие Виктор Вальов Георгиев, 10 д клас, (преподавател Гергана Драгиева)