На 27-28.10.2018 г. в град Севлиево се проведе 7. национален конкурс Наука на сцената. Това е конкурс, в който учители и/или ученици представят нови разработки или показват дейности, които са извършили в училище. Проектите биват представяни в три категории – щанд, демонстрация и работилница, като даден проект може да спечели призово място само в една от категориите. На тазгодишното издание в категория щанд първо място печели двойният проект на учителят по химия Наско Стаменов – „Мъничка наука – демонстрационният експеримент от близо“ и „Експерименти за всички – бюджетна установка за лабораторен експеримент“.

Национален конкурс Наука на сцената