Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Зимни математически състезания

От 18 до 20 януари 2019 година в град Сливен се проведоха Зимните математически състезания, включени в календара на МОН.