Провеждане на национален форум „Моето зелено бъдеще“

Във връзка с инициатива на ученици от ХIIА клас на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ съвместно с Младежки център – гр. Враца и подкрепата на Дирекция на природен парк „Врачански балкан“ и младежка група „Неформални видри“, организират Национален форум „Моето зелено бъдеще“.

За участие във форума ще бъдат допускани творби на ученици между VIII. – XII. клас в две категории – писмени разработки (есета, стихотворения и разкази) и визуални разработки (снимки, комикси и рисунки).  Целите на проекта са свързани с провокиране на интереса на учениците към актуалните екологични проблеми, активното гражданско поведение и отговорността при опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Отличените ученици ще бъдат наградени и поканени за участие във форума, представяне на своите идеи и включване в дискусии в рамките на два дни в гр. Враца.

Приложение: регламент на форума

Провеждане на национален форум „Моето зелено бъдеще“