Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Национален фестивал за танцово изкуство

На 23.03.2019 г. от 14:00 часа в зала “Триадица” ще се проведе Национален фестивал за танцово изкуство “Ритъмът в сърцето ми”.

Да подкрепим нашите съученици и да им пожелаем успех!