На 23.03.2019 г. от 14:00 часа в зала „Триадица“ ще се проведе Национален фестивал за танцово изкуство „Ритъмът в сърцето ми“.

Да подкрепим нашите съученици и да им пожелаем успех!

Национален фестивал за танцово изкуство