Ученици от НПМГ се включват в доброволна програма за рециклиране на хартия на фондация Тротоара – T.R.A.P- място за вдъхновение и творчество. Може да намерите контейнерите за стари контролни, тестове и ненужна хартия на всеки етаж. Единственото условие е да премахнете имената и класа си от хартията.

Виж повече тук [] [] [] []

УЧЕНИЦИ от НПМГ се включиха в доброволна програма за….