МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2019г.

   През 2019г. българските ученици бяха поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. В събитието участваха активно учениците от НПМГ Руси Шишков от 10в и Теодора Серафимова от 12в клас и преживяха как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците извършиха измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците направиха сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати бяха обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Виж  тук [] [] [] [] [] [] [] [] []

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2019г.