Да поздравим нашите ученици за отличното им представяне на Националния фестивал за танцово изкуство „Ритъмът в сърцето ми“ от 23 до 24 март 2019 г. и завоюваните две втори места в категориите до 15 и над 15 години!

виж тук [] [] [] []

РИТЪМЪТ В СЪРЦЕТО МИ