На 13 и 14 април 2019 г. се проведе Националното състезание по компютърни мрежи.

Победител е Алберт Стефанов, ученик от XI клас в НПМГ “Акад. Л. Чакалов”.

Поздравления за Алберт Стефанов!

[]

Национално състезание по компютърни мрежи