На 13 и 14.04.2019 година в град Ямбол се проведе националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. В състезанието участваха ученици от НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” от 8-ми до 12-ти клас съответно във втора, трета и четвърта възрастова група. Всички те се представиха достойно като със своите резултати за пореден път защитиха престижа на гимназията. Камен Петров от 12 г завоюва 1-во място и златен медал в четвърта възрастова група.
На престижни места в 4-та възрастова група се класираха и: Кристиян Вилхемов от 11 г – 4-то място; Яна Димитрова от 12 г – 6-то място; Явор Пеев от11 г – 8-мо място; Михаил Паскалев от 12 г – 10-то място. Те влизат в разширения отбор на България за международната олимпиада по химия, която тази година ще се проведе в Париж.
Камен Петров и Крис Вилхемов са класирани за 51-та Менделеевска олимпиада в Санкт-Петербург.
Поздравления за всички участници и техни учители по химия- Людмила Кирилова, Антония Илиева, Нели Дянкова, Наско Стаменов, Невена Върбанова и Марта Маркова.

[] [] [] [] [] [] [] []

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ