Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНЦИТЕ ОТ НПМГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ХИМИЯ

От 12.04 до 14.04. 2019 година в гр. Панагюрище се проведе ХХІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда. Отборът на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ зае първо място в отборното класиране. Отборът се състои от учениците:

Явор Пеев – 11 г клас

Яна Димитрова – 12 г слас

Ирина Вълкова – 12 клас

Лъчезар Димитров – 11 г клас

Кирил Тошев – 11 з клас

Кристиян Вилхемов – 11 г клас

В индивидуалното класиране.

Кристиян Веселинов – 12 г клас, златен медал

Явор Пеев – 11 г клас, бронзов медал.

 

Учители на учениците са

Людмила Кирилова и Антония Илиева

Виж тук [] []

Заявление за промяна на оценка []

На 15.04.2019 г. (понеделник) ще са намалени часовете!

График на часовете

 

Съвета на настоятелите на Стружение с нестопанска цел Училищно настоятелство “Акад. Л. Чакалов” при Национална природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” – гр. София, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.05.2019 г. от 18:00 часа в гр. София, ул. Бигла № 52 – заседателна зала.

ПОКАНА за ОС на УН – НПМГ

 

Да поздравим нашите ученици за отличното им представяне на Националния фестивал за танцово изкуство “Ритъмът в сърцето ми” от 23 до 24 март 2019 г. и завоюваните две втори места в категориите до 15 и над 15 години!

виж тук [] [] [] []