Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Намалени часове на 13.05.2019г. и на 15.05.2019 г.

Във връзка с Наредба N 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, ще се проведе педагогически съвет на 13.05.2019 г. и изпращането на випуск 2019 на 15.05.2019 г учебните часовете ще се проведат по следния график: []