Идентифицирането на писмените работи на участниците в Националното състезание по природни науки и география ще се състои на 11.06.2019 г. от 17:00 до 19:00 часа в 20 кабинет на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

От Ръководството

Национално състезание по природни науки и география