Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Свободни места за ученици (IX – XII клас) в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2019/2020 година

Свободни места  за ученици (IX – XII клас) в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2019/2020 година:

Клас Профил и профилиращи предмети

Брой свободни места

ІХ в Математически; Интензивно изучаване на чужд език – английски език; Физика и Математика

2

ХІ б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език

1

ХІ г Природоматематически; Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование

1

ХІІ б Природоматематически; Математика, Информатика, Немски език

1

ХІІ е Природоматематически; Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Немски език

1

ХІІ з Природоматематически; Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Английски език

2

Документи се приемат всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа в канцеларията на НПМГ до 31.08.2019 г.