Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Записване на класираните на втори етап следва да се запишат в НПМГ от 19.07.2019 г. до 22.07.2018 г., без събота и неделя, от 8:00 до 18:00 часа в 24 кабинет (ет.2).
Класираните ученици се записват в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ със следните документи:

  • Заявление до директора и информационна карта /по образец/
  • Оригинал на свидетелство за основно образование
  • Копие от акт за раждане
  • Декларация за личните данни /по образец/
  • Заявление за втори чужд език
  • Заявление за ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2018 г.

Пожелаваме успех!