Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Класирането може да видите [тук]

Записването на класираните ученици ще се извърши на 28.08.2019 г. от 10:00 до 15:00 часа в НПМГ.

 

Статия посветена на НПМГ “Акад. Л. Чакалов” във вестник “Аз-буки” брой 32, 2019 г.

Статията може да прочетете [тук]

Златен медал от Международната олимпиада по математическа лингвистика, чийто носител е Матей Петков. Информацията даваме допълнително поради факта, че статията е подготвена преди олимпиадата.

График за провеждане на изпити за оформяне на срочна/годишна оценки и поправителни изпити през септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година на ученици от VIII до XII клас, както следва:

Заповед на Директора на НПМГ [тук]

Златен медал за Матей Петков на Международната олимпиада по лингвистика в Южна Корея.

Преподаватели на Матей са Деница Вълканова, Момчил Блъсков и Недялка Димитрова!

Ръководители на отбора по математическа лингвистика са инж. Александър Велинов (СМБ), Любомир Златков (ИМИ-БАН), д-р Илияна Раева (РУ “Ангел Кънчев”), д-р Росица Декова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Браво! Гордеем се с теб!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че след третия етап на класирането в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ има свободни места, както следва:

Код

Профил Профилиращи предмети Чужд език и начин на изучаване Брой места
3041 Математически Математика/Информатика АЕ Разширено 1
3042 Математически Математика/Информатика НЕ Разширено 3
3047 Икономическо развитие География и икономика АЕ Разширено 1

При кандидатстване за свободните места по държавен план-прием са необходими следните документи:

  1. Заявление до директора [изтеглeте от тук]
  2. Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас /служебната бележка от училището в което се е обучавал ученикът до VІІ клас/
  3. Оригинал на свидетелство на основно образование

График на дейностите:

  1. Подаване на документи: от 05.08.2019 г. до 16.08.2019 г.
  2. Обявяване на класираните ученици: 27.08.2019 г.
  3. Записване на приетите ученици: 28.08.2019 г.

Заповед на Директора на НПМГ