Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Свободни места след трети етап на класиране

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че след третия етап на класирането в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ има свободни места, както следва:

Код

Профил Профилиращи предмети Чужд език и начин на изучаване Брой места
3041 Математически Математика/Информатика АЕ Разширено 1
3042 Математически Математика/Информатика НЕ Разширено 3
3047 Икономическо развитие География и икономика АЕ Разширено 1

При кандидатстване за свободните места по държавен план-прием са необходими следните документи:

  1. Заявление до директора [изтеглeте от тук]
  2. Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VІІ клас /служебната бележка от училището в което се е обучавал ученикът до VІІ клас/
  3. Оригинал на свидетелство на основно образование

График на дейностите:

  1. Подаване на документи: от 05.08.2019 г. до 16.08.2019 г.
  2. Обявяване на класираните ученици: 27.08.2019 г.
  3. Записване на приетите ученици: 28.08.2019 г.

Заповед на Директора на НПМГ