Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Златен медал от Международната олимпиада по лингвистика

Златен медал за Матей Петков на Международната олимпиада по лингвистика в Южна Корея.

Преподаватели на Матей са Деница Вълканова, Момчил Блъсков и Недялка Димитрова!

Ръководители на отбора по математическа лингвистика са инж. Александър Велинов (СМБ), Любомир Златков (ИМИ-БАН), д-р Илияна Раева (РУ “Ангел Кънчев”), д-р Росица Декова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Браво! Гордеем се с теб!