График за провеждане на изпити за оформяне на срочна/годишна оценки и поправителни изпити през септемврийска сесия на учебната 2018/2019 година на ученици от VIII до XII клас, както следва:

Заповед на Директора на НПМГ [тук]

График за изпити за оформяне на срочна/годишна оценка и поправителни изпити – септемврийска сесия