Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Тържествено откриване на учебната 2019/2020 година

Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще започне в 10.30 часа на 16 септември 2019 година.

Учениците от 9. до 12. клас да се явят в двора на НПМГ в 10.15 часа.

Учениците от 8. клас да се явят в 9.45 часа в следните кабинети:

8.а клас (класен ръководител Атанас Сталев) – 10 кабинет

8.б клас (класен ръководител Ана Духалова) – 14 кабинет

8.в клас (класен ръководител Величка Николова) – 15 кабинет

8.г клас (класен ръководител Антония Илиева) – 22 кабинет

8.д клас (класен ръководител Татяна Бобева) – 20 кабинет

8.е клас (класен ръководител Диана Николова) – 17 кабинет

8.ж клас (класен ръководител Ася Георгиева) – 16 кабинет

8.з клас (класен ръководител Михаил Коцев) – 11 кабинет

8.и клас (класен ръководител Мая Караджова) – 12 кабинет

Добре дошли са всички родители, бивши колеги и възпитаници на НПМГ.