Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

 Два медала от Международната олимпиада по астрономия, която се проведе в Румъния.

Сребърен медал завоюва Явор Йорданов (10 клас), а бронзов –  Виктор Герасимов (9 клас).

Поздравления!

Вие сте гордост за нас!

На 25.10.2019 г . във връзка с провеждане на общо събрание и педагогически съвет,

учебните часове и дейностите за първа и втора смяна

ще се проведат с намалена продължителност, както следва:

От Ръководството

На вниманието на всички седмокласници и техните родители!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 28.10.2019 г. ще се проведе ден на отворените врати на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ .

Събитието има за цел да представи обучението по природни науки, математика, информатика и география през предстоящата учебна 2020/2021 година.

Предвидени са презентации на профилираното обучение по математика, компютърни науки, биология, физика, химия и география.

Програма на мероприятието:

        Час                             Дейност

12.30 – 13.00 Откриване – в танцовата зала на НПМГ

13.00 – 14.00 Представяне на профилите физика, география и обучението по немски език

14.00 – 15.00 Представяне на профилите информатика/ИТ, биология и обучението по философия

15.00-16.00 Представяне на профилите математика и химия

Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия, биология и география.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Чух и забравих. Видях и запомних. Направих и разбрах.

Конфуций

През изминалата 2018/19г. работих по проект „Занимания по интереси“ като направих клуб „Физична работилничка“ с ученици от 10 клас (сега 11 клас). В тази работилничка с учениците изготвихме пособия, демонстрации и лабораторни упражнения за кабинетите пи физика. По идея на учениците, направихме цикъл от лабораторни упражнения за 10 клас към раздел Електричен ток. Средствата за закупуването на материали дойдоха от „Занимания по интереси“. Направихме план на лабораторния практикум, изчислихме спецификата на нужните ни електрически елементи и за около 150 лв ги закупихме. Последва реализирането на замисъла. Учениците сами направиха електрическите платки и към всяко лабораторно упражнение изготвиха бланка-протокол, в който се попълват изследванията от лабораторния практикум. В края на учебната година имахме 5 лабораторни упражнения, с които цял клас може да работи. Разбира се не спряхме до тук. Качихме идеята си в сайт Open Schools for Open Societies (OSOS), в който има проекти от цяла Европа, изпълнихме четирите стъпки, които изискваше сайта и на 5.10.2019г. във Федерация на научно-техническите съюзи се проведе защитата на проектите от България. Учениците от  НПМГ: Христа Иванова, Трифон Ефтов, Руси Шишманов  от 11 В клас защитиха  достойно прoекта и бяха отличени с първа награда.

Ръководител: Нели Михайлова

Уважаеми родители,

На 8 октомври 2019 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна.

На 9 октомври 2019 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от втора смяна.

За разпределение на класните стаи [виж тук].

За графика на учебното време [виж тук].

От Ръководството