Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 8 октомври 2019 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от първа смяна.

На 9 октомври 2019 г. от 19:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от втора смяна.

За разпределение на класните стаи [виж тук].

За графика на учебното време [виж тук].

От Ръководството