Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Първо място за ученици от НПМГ на Open Schools for Open Societies (OSOS)

Чух и забравих. Видях и запомних. Направих и разбрах.

Конфуций

През изминалата 2018/19г. работих по проект „Занимания по интереси“ като направих клуб „Физична работилничка“ с ученици от 10 клас (сега 11 клас). В тази работилничка с учениците изготвихме пособия, демонстрации и лабораторни упражнения за кабинетите пи физика. По идея на учениците, направихме цикъл от лабораторни упражнения за 10 клас към раздел Електричен ток. Средствата за закупуването на материали дойдоха от „Занимания по интереси“. Направихме план на лабораторния практикум, изчислихме спецификата на нужните ни електрически елементи и за около 150 лв ги закупихме. Последва реализирането на замисъла. Учениците сами направиха електрическите платки и към всяко лабораторно упражнение изготвиха бланка-протокол, в който се попълват изследванията от лабораторния практикум. В края на учебната година имахме 5 лабораторни упражнения, с които цял клас може да работи. Разбира се не спряхме до тук. Качихме идеята си в сайт Open Schools for Open Societies (OSOS), в който има проекти от цяла Европа, изпълнихме четирите стъпки, които изискваше сайта и на 5.10.2019г. във Федерация на научно-техническите съюзи се проведе защитата на проектите от България. Учениците от  НПМГ: Христа Иванова, Трифон Ефтов, Руси Шишманов  от 11 В клас защитиха  достойно прoекта и бяха отличени с първа награда.

Ръководител: Нели Михайлова